Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Korzystny dla podatnika wyrok WSA w sprawie cen między podmiotami...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok (sygn. akt I SA/Sz 604/20) w dniu 2 grudnia 2020 roku, w którym orzekł, że przy weryfikacji cen, organy podatkowe nie mogą wprost odnosić się do...

15 stycznia 2021

Broszura MF dotycząca rocznych rozliczeń małżonków za 2020...

Ministerstwo Finannsów przygotowało m.in.broszurę dotyczącą wspólnego rozliczenia małżonków za 2020 rok zawierającą:

• Warunki uprawniające do wspólnego rozliczenia,

• Sposób rozliczenia,

...

11 stycznia 2021

Obowiązek złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty...

Do 31 stycznia 2021 roku nahwiększe firmy muszą złożyć sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty, Obowiązek ten wynika z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

7 stycznia 2021

Wydatki na zakup dla pracowników preparatów wzmacniających...

Zatrudniam w spółce z o.o. znaczną ilość pracowników. W związku z epidemią COVID-19 zakupuję preparaty wspomagające odporność, witaminy a także poniosłem wydatki na szczepienie przeciwko grypie. Czy m...

4 stycznia 2021