Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Wartość początkowa samochodu osobowego w leasingu operacyjnym...

Obliczając wartość początkową samochodu z leasingu na cele wyliczenia proporcji, podatnik może nie uwzględniać opłaty końcowej (wynikającej z transakcji wykupu).

27 września 2021

Dofinanowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

Środki otrzymane przez Spółkę komandytową, w której Podatnik jest wspólnikiem, z FGŚP na podstawie art. 15g oraz art. 15gg ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 jako dofinansowania do wynagrodzeń pracown...

23 września 2021

Dokumentacja cen transferowych w transakcjach pomiędzy krajowymi...

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie Spółki z o.o. - zawieramy z krajowym podmiotem powiązanym, mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski transakcje kontrolowane pr...

20 września 2021

Relacje małżeńskie w przepisach o cenach transferowych

Czy jeśli małżonkowie są członkami zarządu w dwóch różnych spółkach to do transakcji należy stosować przepisy o cenach transferowych?

14 września 2021