Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Ustalenie wartości początkowej budynku dla celów amortyzacji...

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowego obrotu materiałami budowlanymi. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe podjął decyzję, że przez kolejnych kilka lat będzie wznosił n...

14 czerwca 2021

Podjęcie uchwały spółki w formie elektronicznej

Czy uchwała spółki z o.o. podjęta przez Skype jest skuteczna?

11 czerwca 2021

Skutki podatkowe zbycia prawa użytkowania wieczystego wraz...

Przeniesienie na żonę, na podstawie umowy o dożywotnią rentę, prawa do użytkowania nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności Podatnika, wykorzystywa...

8 czerwca 2021

Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego elektrycznego...

Do rozliczania udostępnienia elektrycznych samochodów służbowych pracownikom Spółki, Spółka może zastosować ryczałt. Planowana, określona ryczałtowo kwota wypłaty pracownikom na pokrycie ponoszonych p...

4 czerwca 2021