Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie zaliczek na podatek dochodowy...

Jak pobierać zaliczki na podatek pracowników zgodnie z nowym rozporządzeniem?

28 stycznia 2022

Przychody z najmu rozliczane ryczałtem a PIT-2

Pracownik ma podpisaną umowę z gminą na 10 - letni najem gruntu. Otrzymuje raz w roku wynagrodzenie – przychód. Z tego tytułu opłaca ryczałt 
i składa PIT 28. Czy pracownik uzyskujący przychody z ty...

26 stycznia 2022

Czy organ podatkowy może obciążyć zastawem skarbowym udział...

ODPOWIEDŹ

Tak, udziały w spółce z o.o. są zbywalnym prawem majątkowym i jako takie mogą być obciążone zastawem skarbowym przez organ podatkowy celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej.

21 stycznia 2022

Samochód na firmę uregulowany gotówką - koszty podatkowe

Klientka prowadzi działalność gospodarczą rozliczając się na podatku liniowym, jest zwolniona z VAT. W 2021 roku nabyła samochód osobowy na fakturę VAT - marża od Auto-Handel za kwotę 45.000 zł. Za za...

18 stycznia 2022