Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kontakt

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

 

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań


www.ksiegowego.pl
wydawnictwo@ksiegowego.pl

 

Redakcja
Marlena Fiedorow
marlena.fiedorow@forum-media.pl
 

Biuro reklamy
Marta Piekut
Brand manager
marta.piekut@forum-media.pl


Kontakt dla Mediów
biuroprasowe@forum-media.pl

 

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul Polska 13, 60-959 Poznań
marlena.zamojcin@forum-media.pl
www.forum-media.pl

 

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?
Kategoria:
Temat: