Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kalendarz

Kalendarz wydarzeń
7 październik
Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2020 r.
7 październik
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2020 r.
15 październik
Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2020 r.
20 październik
Wpłata za wrzesień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
20 październik
Wpłata za wrzesień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy