Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kalendarz

Kalendarz wydarzeń
7 kwiecień
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2021 r. od dochodów z dywidend
7 kwiecień
Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2021 r.
20 kwiecień
za 7 dni
Wpłata za marzec 2021 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
20 kwiecień
za 7 dni
Wpłata za marzec 2021 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
20 kwiecień
za 7 dni
Wpłata za marzec 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
30 kwiecień
za 17 dni
Złożenie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2020 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39