Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kalendarz

Kalendarz wydarzeń
2 maj
Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
2 maj
Złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za I kwartał 2022 r.
9 maj
Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za kwiecień 2022 r.
20 maj
Wpłata za kwiecień 2022 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
20 maj
Wpłata za kwiecień 2022 r. zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
20 maj
Wpłata za kwiecień 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych