Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY

8 czerwca 2021

Skutki podatkowe zbycia prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków w drodze umowy o odpłatną rentę

0 1469

Przeniesienie na żonę, na podstawie umowy o dożywotnią rentę, prawa do użytkowania nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności Podatnika, wykorzystywanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stanowi odpłatne zbycie tych składników majątku (formę odpłatności za ich zbycie). Nie jest jednak możliwe określenie podstawy opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia ww. składników na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku męża przychodami z działalności gospodarczej będą otrzymane miesięczne kwoty renty dożywotniej, podlegające opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania dochodów z tytułu działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Krajowej I...

 

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!