Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

1 sierpnia 2011

Ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej

346

Ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej nie stanowi dla niego przychodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2011 roku (nr DD3/033/205/KDJ/10/PK-1417).

Sytuacja podatnika

Uczelnia wyższa kieruje pracowników i osoby niebędące pracownikami za granicę do wykonywania zadań naukowych i dydaktycznych. Przez uczelnię finansowane są diety, koszty przejazdów i dojazdów, koszty noclegów, koszty innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. W ramach „innych wydatków” (§ 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002) Wnioskodawca dokonuje zakupu polis ubezpieczeniowych ważnych na okres trwania podróży (pracownik nie może korzystać z ubezpieczenia w celach pozasłużbowych) jako zabezpieczenie przed ewentualnymi, nieprzewidywalnymi co do wysokości wydatkami związanymi ze zwrotem udokumentowanych kosztów leczenia za granicą.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie czy kwotę składki ubezpieczeniowej można uznać za „inny wydatek wg uzasadnionych potrzeb Uczelni” związany ściśle z podróżą służbową, a więc jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko organów skarbowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 2 czerwca 2009 roku uznał stanowisko uczelni za prawidłowe. Minister Finansów stwierdził nieprawidłowość wydanej decyzji...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.