Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zamierzamy zawrzeć z Urzędem Pracy umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
i w ramach tej umowy planujemy zakupić środek trwały w postaci wozidła betoniarskiego. Wysokość refundacji będzie wynosiła 28.000 zł. brutto. Wozidło będzie kosztowało powyżej kwoty refundowanej. Czy zakupione w ramach refundacji wozidło będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i normalnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych? Pojawiła się wątpliwość - kobieta pracująca w Urzędzie poinformowała nas, że zakupiony przedmiot można uwzględnić w kosztach, bo jest on naszą własnością i w razie niedotrzymania warunków umowy Urząd ściągnie pieniądze, a nie będzie zainteresowany przedmiotem zakupu.

ODPOWIEDŹ

Otrzymane środki pieniężne, które zostały po...

 

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!