Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

2 lutego 2015

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych zwrotu kosztów podróży służbowej radnego

256

Radni miasta pełniąc swoje funkcje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie statutu Gminy uczestniczą w szkoleniach, seminariach, konferencjach i różnych imprezach kulturalnych oraz sportowych, które finansowane są ze środków własnych Gminy. Czy do zwrotu kosztów podróży służbowej radnego – zarówno krajowej jak i zagranicznej – ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Należności przysługujące radnemu z tytułu zwrotu wydatków poniesion...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.