Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

18 września 2014

Zwolnienie z opodatkowania szkolenia zorganizowanego dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia

205

Szkolenie zorganizowane przez Urząd Pracy dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b ustawy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. nr IBPBII/1/415-411/14/BJ.

Sytuacja Podatnika

Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną miasta funkcjonującą jako samorządowa jednostka budżetowa. Urząd Pracy organizuje szkolenia dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia organizowane są na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rad zatrudnienia z dnia 6 października 2004 r.

Czy Urząd Pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek od nieodpłatnego świadczenia z tytułu szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz czy Urząd powinien sporządzać i przekazać członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia informację o wysokości uzyskanego nieodpłatnego świadczenia z tytułu udziału w szkoleniu finansowym z Funduszu Pracy; jeżeli tak to, jaką informację powinien sporządzić Urząd (PIT-11 czy PIT-8C)?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, prawomocnym wyrokiem z 30 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1541/11 uchylił ww. interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 19 maja 2011 r. znak: IBPB II/1/415-283/11/BJ, stwierdzając, że prawidłowy w spornym zakresie pogląd przedstawiła Strona skarżąca.

Sąd stwierdził, że interpretując konkretny przepis podatkowy należy zastosować możliwie szeroki zakres rożnych rodzajów wykładni (z zastrzeżeniem ograniczeń co do wykładni rozszerzającej przy ulgach czy też zwolnieniach podatkowych). Celowym jest stałe wspomaganie i konfrontowanie wyników wykładni językowej z efektami in...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.