Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

13 września 2014

Zaliczki w uproszczonej formie w przypadku łaczenia spółek

236

Nasza Spółka ma wątpliwość czy w rezultacie transakcji połączenia Spółki kapitałowej A (przejmująca) ze Spółką kapitałową B (przejmowana) poprzez przejęcie dnia 01.03.2013r., które zostało przeprowadzone metodą łączenia udziałów na podstawie art. 44 c ustawy z dnia 29-09-1994r. o rachunkowości i odbyło się bez zamykania ksiąg rachunkowych przy założeniu, że zarówno Spółka A i B opłacały zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej Spółka A (przejmująca) może w dalszym ciągu w roku 2014 i kolejnych dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji Spółka przejmująca zachowuje prawo wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych zarówno w roku 2014 jak i latach kolejnych. Połączenie spółek nie ma wpływu na możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

UZASADNIENIE

Z przepisu art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) wynika, że podatnicy mogą wpłacać w danym roku podatkowym zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazaliby podatku należnego, to mogą określić wysokość zaliczek na podatek dochodowy na dany rok opierając się na wysokości podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Warunkiem skorzystania z tej formy określania wysokości zaliczek na podatek dochodowy jest pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego ze względu na siedzibę podatnika, w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrano uproszczoną formę wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7 pkt 1 updop). Zawiadomienie to będzie dotyczyło także lat następnych (art. 25 ust. 7a updop), chyba że podatnik zmieni zdanie i w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Podatnicy, którzy wybiorą uproszczoną formę wpłacania zaliczek są zobowiązani:

  • stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym;

  • wpłacać zal...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.