Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

8 grudnia 2014

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na obiady dla klientów

195

Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. l pkt 28 ustawy o CIT ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania, serwowane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 roku nr IPTPB3/423-257/14-2/IR.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca – podatnik podatku dochodowego od osób prawnych prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie naprawy samochodów osobowych i ciężarowych, montażu wind załadowczych, serwisu klimatyzacji itp. Czas wykonania naprawy jest uzależniony od wielu czynników, a zwłaszcza od stopnia skomplikowania usterki i wynosi od kilku minut do kilku dni.

Jednym z działań marketingowych, mających zachęcać zwłaszcza stałych klientów do ponownego korzystania z usług Spółki, dokonujących kosztownych napraw w Spółce i oczekujących na naprawę kilka godzin jest wydawanie klientom „bilecików” uprawniających do bezpłatnego spożycia w pobliskim barze obiadu. Następnie na podstawie takich „bilecików” ww. bar wystawia na Spółkę fakturę obciążającą Ją kosztami wydanych obiadów dla klientów Spółki.

Czy koszt ww. obiadów może zostać uznany przez Wnioskodawcę za podatkowy koszt uzyskania przychodów zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W każdym przypadku konieczne jest zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt.

Stąd, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

  • został właściwie udokumentowany,

  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jak wskazano powyżej, ocena prawna danego wydatku wymaga uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.