Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE , OŚWIATA I KULTURA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

14 lipca 2014

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat czesnego za studia

209

Wydatki na czesne za studia mają charakter osobisty i nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 czerwca 2014 roku nr IPPB1/415-278/14-3/AM

Sytuacja Podatnika

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się wynajmem i sprzedażą materiałów oraz urządzeń budowlanych.

Wnioskodawca jako koszt uzyskania przychodu zaliczył czesne za ostatni semestr własnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka, specjalizacja "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw” w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu.

Czy czesne za własne studia na kierunku Logistyka pierwszego jak i drugiego stopnia Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodu?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.