Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

25 marca 2015

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

178

Plik do pobrania

...........................................................

miejscowość, data

Dane pracodawcy

…........................................

............................................

Wójt Gminy

…...................................................

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Na podstawie art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) składam wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

....................................................................................................................................................................

( imię i nazwisko pracownika młodocianego )

....................................................................................................................................................................

( data urodzenia oraz pesel )

....................................................................................................................................................................

( adres zamieszkania )

z tytułu ukończenia nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy*

trwającej ............................ miesiące ............. dni, od .................................. do .......................................

.......

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę