Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , TRANSPORT

14 października 2014

Wydatki za najem samochodu osobowego a limit wynikający z „kilometrówki”

207

Limit wynikający z „kilometrówki” dotyczy tylko wydatków związanych z eksploatacją, a nie kwoty czynszu za najem samochodu osobowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 września 2014 roku nr ITPB3/423-329/14/KK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest spółką akcyjną specjalizującą się w produkcji i utrzymaniu rozwiązań informatycznych oraz informatycznej obsługi jednostek terenowych kontrahenta z sektora publicznego. Wnioskodawca posiada siedzibę oraz kilka oddziałów na terenie kraju, za pośrednictwem których świadczy działalność gospodarczą.

Wnioskodawca podpisał umowę na wynajem od innego podmiotu gospodarczego samochodu osobowego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Z tytułu najmu Wnioskodawca będzie płacić wynajmującemu czynsz. Oprócz tego Wnioskodawca będzie ponosił typowe koszty związane z eksploatacją samochodów (tj. paliwo, płyn do spryskiwaczy, myjnia, parking, wulkanizacja ogumienia itp.). Wynajmowany samochód osobowy będzie wykorzystywany dla potrzeb działalności gospodarczej.

Czy ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczą także czynszu płaconego z tytułu najmu samochodu, czyli czy wydatki „z tytułu kosztów używania” samochodu osobowego w rozumieniu tego przepisu obejmują czynsz za jego wynajem?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Wnioskodawca argumentując swoje stanowisko zauważył, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Tym samym odpowiedź na pytanie sprowadza się do analizy użytego przez ustawodawcę sformułowania wydatki „z tytułu kosztów używania”.

Zgodnie z wykładnią literalną Internetowego Słownika Języka Polskiego PWN podstawowe znaczenie słowa „używać” to „zastosować coś jako środek, narzędzie”. Należy więc uznać, że wydatki „z tytułu używania” samochodu, to wydatki niezbędne do tego, aby on funkcjonował (np...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.