Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

3 marca 2015

Wydatki w postaci wpłaty określonej kwoty celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

245

Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Po wygranym przetargu na wykonywanie usługi „porządkowej”, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie przed jej podpisaniem musimy dokonać wpłaty oznaczonej kwoty na rzecz zleceniodawcy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy kwota wpłacona zleceniodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Poniesiony przez spółk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.