Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

21 listopada 2014

Uznanie odpisu aktualizującego za koszt podatkowy

267

Jeżeli odpisy aktualizujące wartość należności zostały utworzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dotyczą należności bądź jej części uprzednio zaliczonej do przychodów należnych jednocześnie nieściągalność należności została uprawdopodobniona oraz wierzytelność, której odpis dotyczy, nie uległa przedawnieniu wówczas odpis taki może być uznany za koszt podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywid...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.