Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

3 marca 2015

Uregulowanie zobowiązania w formie świadczenia niepieniężnego

224

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zaciągnąłem pożyczkę w wysokości 100.000 zł od innej osoby fizycznej również prowadzącej działalność gospodarczą. Umówiliśmy się, że spłata pożyczki nastąpi w formie niepieniężnej – zamiast spłaty pożyczki przeniosę własność do samochodu o wartości 80.000 zł. Czy prawdą jest, że w 2015 roku od takiej czynności powstaje przychód, jeśli tak to w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy dłużnik zamiast świadczenia, które powinien spełnić, w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie to należy uznać, że zobowiązanie wygasa. W takim przypadku po stronie regulującego zobowiązanie powstanie przychód.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2015 roku Przedsiębiorca jest zobowiązany zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wysokość zobowiązania (w przypadku podanym w pytaniu z tytułu zawartej umowy pożyczki ), które uregulował w formie świadczenia niepieniężnego. Powyższe wynika z przepisu art. 14 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) oraz art. 14a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop). W myśl wskazanych przepisów w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Zasada ta obowiązuje w przypadku gdy wartość świadczenia niepieniężnego jest niższa lub równa wysokości zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem. W pozostałych przypadkach tj. gdy wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego.

Z pytania wynika, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawarł umowę pożyczki również...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.