Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę spółkę kapitałową. Przygotowuję się do zorganizowania szkolenia mającego na celu zapoznanie obecnych kontrahentów ze swoją ofertą, właściwościami sprzedawanych towarów, zasadami ich używania. Czy wydatki obejmujące wynajęcie sali, sprzętu, wynagrodzenie wykładowców, koszty noclegów i wyżywienia klientów biorących udział w szkoleniu mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki obejmujące wynajęcie sali, sprzętu, wynagrodzenie wykładowców, koszty noclegów i wyżywienia klientów biorących udział w szkoleniu.

UZASADNIENIE

Zaliczenie wydatków na rzecz kontrahentów do kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać pod kątem celowości ich poniesienia, tj. czy wydatki te zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów(zasada ogólna wynika z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie trzeba ustalić, czy przedmiotowe wydatki nie są wymienione w katalogu kosztów wyłączonych z kategorii kosztów podatkowych, np. jako wydatki na reprezentację.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Zatem za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 powołanej ustawy należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań, czyli gdy mają charakter reprezentacyjny.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB3/423-461/13-2/PM z dnia 27 stycznia 2014 roku) wskazano, że wydatki, tj. koszty pobytu (noclegu), koszty wyżywienia, poczęstunku w postaci: kawy, herbaty, ciastek, jak również wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową (catering), podawane podczas szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników, spożywane w siedzibie, nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te ponoszone są bowiem w związku z przeprowadzanymi szkoleniami produktowymi, których celem ma być podniesienie efektywności sprzedaży towarów produkowanych oraz zapoznanie przedsiębiorców-właścicieli sklepów i hurtowni budowlanych oraz osób kierujących działami budowlanymi w marketach budowlanych ze sposobami i warunkami prawidłowego montażu okien i wyłazów kominiarskich produkowanych przez Spółkę. Celem tych szkoleń nie jest zatem wyłącznie stworzenie dobrego wizerunku firmy, czy też wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Poniesione wydatki na zakup ww. artykułów spożywczych i usług cateringowych spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ww. ustawy; są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.