Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY (art. 12-14) , OCHRONA ZDROWIA

17 września 2018

Sposób ustalenia kosztu zakupu wyrobów nabytych za „przysłowiową złotówkę”

236

W sytuacji, kiedy towar zostanie nabyty za „przysłowiową złotówkę”, koszt poniesiony tytułem jego nabycia winien zostać rozpoznany w wysokości wynikającej z faktury. 

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2018 roku nr 0111-KDIB2-1.4010.223.2018.1.BKD

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca zamierza dokonywać zakupu refundowanych i nierefundowanych: leków, wyrobów medycznych, odczynników i materiałów medycznych za „przysłowiową złotówkę”, które wykorzystywane/zużywane są w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, tj. przy świadczeniu usług medycznych. Firmy stosują różne promocje nie tylko ogólnodostępne dla wszystkich szpitali ale również skierowane do pojedynczego podmiotu ze względu na przyznany rabat, obniżenie ceny (za duży obrót) lub poprzez dodanie kilku opakowań/zestawów leków/wyrobów medycznych gratis. Przy czym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sytuacji, gdy lek zostaje zakupiony za 1 zł i kwota ta ma odzwierciedlenie w otrzymanej fakturze, albo sytuacji, gdy do zamówionej ilości produktów zostanie, jako gratis, dołączona pewna ilość tych samych produktów za cenę jednostkową 1 zł.

Czy w przypadku zakupu leków/wyrobów medycznych (refundowanych jak i nierefundowanych przez NFZ) za „przysłowiową złotówkę” Wnioskodawca może przyjąć wartość wynikającą wprost z faktury (cena za „przysłowiową złotówkę” lub uśrednioną przy zamówionej ilości np. 5 szt. a otrzymaniu 7 szt. w tym 2 szt. w cenie po złotówce)?

Stanowisko Dyrektora

Rabaty stanowią w kontaktach gospodarczych instrumenty zachęcające potencjalnych nabywców do zwiększonych zakupów lub dokonywania szybszych płatności. Korzyści ze stosowania rabatów polegają na tym, że rabaty przyczyniają się do zwiększenia obrotów. Rabat ma zachęcić nabywców do zwiększonych zakupów i/lub dokonywania regularnych płatności.

Mając na uwadze powyższe, nie budzi wątpliwości, że wydatki na nabycie przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku leków i wyrobów medycznych wykorzystywanych przy świadczeniu usług medycznych, stanowią koszty podatkowe. Natomiast sposób ustalenia kosztu zakupu leków/wyrobów medycznych różnić się będzie w zależności od przyjętej przez sprzedającego metody udzielenia rabatu. I tak, w sytuacji, kiedy towar zostanie przez Wnioskodawcę nabyty za „przysłowiową złotówkę”, koszt poniesiony tytułem jego nabycia winien zostać rozpoznany w wysokości wynikającej z faktury (w tym przypadku 1 zł).

W sytuacji natomiast udzielenia przez sprzedającego rabatu towarowego, polegającego na dodaniu do zakupionych towarów określonej ilość tego same...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.