Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

2 kwietnia 2015

Refundacja kosztu w postaci wynagrodzenia poniesionego przez kontrahenta Spółki

183

Spółka prowadzi sprzedaż swoich wyrobów korzystając m.in. z pomocy firmy X poszukującej dla niej odbiorców jej wyrobów na terenie UE. Zgodnie z umową zawartą z tą firmą, firma umożliwia Spółce kontakty i zawieranie umów z klientami. Za swoją pracę i wszystkie transakcje, w których firma X pośredniczy i które zakończą się dla Spółki zawarciem umowy, Spółka wypłaca firmie X wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości 15 procent wartości sprzedanych towarów (bez kosztów transportu, ubezpieczenia, podatków). Firma X przy szukaniu klientów na rynku fińskim posłużyła się firmą fińską zajmującą się dystrybucją towarów dla sieci marketów, której zapłaciła z tego tytułu wynagrodzenie. Dokonując rozliczenia ze Spółką oprócz wynagrodzenia otrzymanego zgodnie z umową firma X obciążyła Spółkę kosztami wynagrodzenia wypłaconego dla firmy fińskiej. Czy zrefundowane przez Spółkę wynagrodzenie, które firma X zapłaciła firmie fińskiej, stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodu? Jako podatnik podatku dochodowego uważamy, iż wydatek ten jest uzasadniony ekonomicznie i ściśle związany z uzyskanymi dochodami.

ODPOWIEDŹ

Poniesiony przez Spółkę wydatek w postaci zwrotu firmie X wynagrodzenia jakie zostało zapłacone firmie fińskiej za poszukiwanie nabywców towarów produkowanych przez Spółkę, nie jest kosztem uzyskania przychodu, bowiem nie jest on wymieniony w umowie zawartej pomiędzy Spółką a firmą X jako składnik wynagrodzenia lub inny wydatek podlegający, ewentualnemu zwrotowi dla firmy X. Ponadto, podkreślenia wymaga również to, iż powyższe wynagrodzenie wypłacone firmie fińskiej jest kosztem uzyskania przychodu dla firmy X, poniesionym w celu uzyskania przychodu w postaci wynagrodzenia w związku z pozyskaniem kontrahentów dla Spółki. Tym samym nie może on być jednocześnie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki.

UZASADNIENIE

Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż kosztem uzyskania przychodów są wydatki związane z prowadzoną działalnością, poniesione w celu uzyskania przychodu, co oznacza iż pomiędzy tym wydatkiem a uzyskanym przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Związek ten może przyczynić się bezpośrednio do uzyskania przychodu z prowadzonej działalności, ale czasami jednak między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem nie zachodzi związek bezpośredni, czyli nie jest możliwe wykazanie, że poniesienie konkretnego wydatku posłużyło uzyskaniu konkretnego przychodu. Nie oznacza to jednak, że wydatku takiego nie można uznać za koszt podatkowy. Okazuje się bowiem, że również wydatki, które wpływają na uzyskanie przychodów w sposób pośredni, są kosztem uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są także takie wydatki, które co prawda nie skutkują bezpośrednio zwiększeniem przychodów podatnika, ale pozwalają mu na pozyskanie oraz utrzymanie istniejącego źródła przychodów i uzyskiwanie z niego przychodów na wyższym lub niezmienionym poziomie.

Zawarta pomiędzy Spółką a firmą X umowa, zgodnie z którą firma X zajmuje się poszukiwaniem dla Spółki odbiorców jej wyrobów na terenie UE, jest umową zawiązaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem ponoszone koszty w związku z wywiązywaniem się z postanowień objętych tą umową będą koszta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.