Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

2 kwietnia 2015

Refundacja kosztu w postaci wynagrodzenia poniesionego przez kontrahenta Spółki

240

Spółka prowadzi sprzedaż swoich wyrobów korzystając m.in. z pomocy firmy X poszukującej dla niej odbiorców jej wyrobów na terenie UE. Zgodnie z umową zawartą z tą firmą, firma umożliwia Spółce kontakty i zawieranie umów z klientami. Za swoją pracę i wszystkie transakcje, w których firma X pośredniczy i które zakończą się dla Spółki zawarciem umowy, Spółka wypłaca firmie X wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości 15 procent wartości sprzedanych towarów (bez kosztów transportu, ubezpieczenia, podatków). Firma X przy szukaniu klientów na rynku fińskim posłużyła się firmą fińską zajmującą się dystrybucją towarów dla sieci marketów, której zapłaciła z tego tytułu wynagrodzenie. Dokonując rozliczenia ze Spółką oprócz wynagrodzenia otrzymanego zgodnie z umową firma X obciążyła Spółkę kosztami wynagrodzenia wypłaconego dla firmy fińskiej. Czy zrefundowane przez Spółkę wynagrodzenie, które firma X zapłaciła firmie fińskiej, stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodu? Jako podatnik podatku dochodowego uważamy, iż wydatek ten jest uzasadniony ekonomicznie i ściśle związany z uzyskanymi dochodami.

ODPOWIEDŹ

Poniesiony przez Spółkę wydatek w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.