Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

13 maja 2014

Odstępne jako koszt podatkowy

240

Wydatki na odstępne mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2014 roku nr ILPB3/423-30/11/14-S/EK.

Sytuacja Podatnika

Bank „A” S.A. prowadzi działalność bankową i finansową. W związku ze zmianą polityki Grupy, w strukturach której „A” funkcjonuje, postanowiono o zaprzestaniu sprzedaży kredytów hipotecznych. Spowodowało to bezcelowość prowadzenia placówek sprzedających wyłącznie produkt-kredyt hipoteczny. Placówki, w których była prowadzona zaniechana działalność są użytkowane w oparciu o umowy najmu, które mogą zostać wcześniej rozwiązane pod warunkiem uiszczenie tzw. odstępnego. Bank zadał pytanie, czy odstępne zapłacone wynajmującym w ramach wcześniejszego odstąpienia od Umowy najmu lokali, może stanowić dla Banku koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej 

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.