Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e)

5 grudnia 2014

Obowiązki Gminy jako płatnika w związku z dofinansowaniem podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji

269

Sfinansowanie poszczególnym gospodarstwom domowym, w wysokości 45% udziału w kosztach usługi, związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych, dokonywane ze środków pochodzących z dotacji Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie korzystało ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w inter...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.