Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

3 marca 2015

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności

158

Planuję rozpoczęcie działalności gospodarczej. Już teraz widzę, że poniosę koszty zakupu usług doradczych w celu pozyskania środków finansowych, dotacji, nabywania usługi marketingowej, wykonania stron internetowych, zakupu ulotek, zakupu pieczątek firmowych, jak również koszty związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy takie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Powyższe wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z prawem należy dopełnić wielu formalności. Działaniom tym towarzyszy ponoszenie kosztów, które można odliczyć od osiągniętych przychodów. Wydatki te mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof). Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2008 r., nr IPPB1/415- 1006/08-6/JK, w której czytamy, że: „(...) Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. (...) Zatem koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu (...)”.

Między innymi mogą to być koszty organizacji i rejestracji działalności, otwarcia rachunku bankowego, opłat skarbowych, uzyskiwania porad prawnych, korzystania z pomocy notariusza, oraz wydatków na szkolenie przygotowujące do zawodu, oznaczenie siedziby firmy, przygotowanie pieczątki, tablic informacyjnych, reklamowych. Jeżeli planowany koszt nie jest związany z rozpoczynaną działalnością gospodarczą nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu, ponieważ co do zasady ma on charakter wydatku osobistego.„(...) Podatnik ma więc prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, które z punktu widzenia logiki, celowości, obiektywnych przesłanek, stanowią działania ukierunkowane na osiągnięcie realnego przychodu. Wydatki poniesione przez podatnika na uruchomienie źródła przychodu, takie jak koszty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opłata skarbowa związana ze zgłoszeniem obowiązku w podatku od towarów i usług, spełniają ww. cechy i stanowią koszty uzyskania przychodu.”

Z kolei w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.