Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

3 marca 2015

Korekta zeznania rocznego w związku z otrzymaniem premii

166

Jesteśmy spółką oferującą usługi transportowe i spedycyjne. W ramach prowadzonej działalności mamy podpisaną umowę z armatorem zgodnie, z którą po przekroczeniu pewnego limitu przepraw promowych, usługodawca gwarantuje nam niższą cenę. Fakturę korygującą dokumentującą przyznaną nam premię otrzymaliśmy po terminie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, którego dotyczy premia. Czy w takim przypadku prawidłowym będzie dokonanie korekty kosztów w roku podatkowym,w którym wystawiona została korekta?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, obowiązek dokonania korekty powstaje w okresie, którego przyznana premia pieniężna dotyczy. Oznacza to, że jeżeli faktura korygująca dotyczy przychodu przypadającego na wcześniejszy okres rozliczeniowy, faktura powinna być uwzględniona w tym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży. Analogicznie należy postąpić w przypadku korekty kosztów. W związku z tym podatnik jest zobligowany do skorygowania rocznego zeznania podatkowego.

UZASADNIENIE

Udzielane premie pieniężne są istotnym elementem strategii handlowej firm. Mają one za zadanie zachęcić kontrahentów do większych zakupów. Premia pieniężna jest świadczeniem pieniężnym, obliczanym okresowo, stanowiącym swoiste wynagrodzenie dla nabywcy za przekroczenie pewnych progów zakupów bądź wykonania przez niego określonych „zadań” a zasady ich przyznawania wynikają z umów między kontrahentami.

Od dłuższego czasu istnieje spór między organami podatkowymi odnośnie tego, jakie skutki w podatku dochodowym wywołuje przyznana lub otrzymana premia pieniężna, a dokładniej, w którym momencie powinny one zostać ujęte w rozliczeniu podatkowym.

Według NSA w wyroku z dnia 19 grudnia 2012r. (sygn. I FSK 273/12) premie wypłacane kontrahentowi mogą mieć dwojaki sposób rozliczania, dokumentowania w zależności od charakteru premii. I tak premie udzielane kupującym nie tylko mogą stanowić rabat (obniżający cenę i podstawę opodatkowania), ale równocześnie mogą być zapłatą za wykonaną usługę. Jeśli więc firma udziela kontrahentowi premii lojalnościowej (za to, że jego zakupy przekroczyły określoną wartość), to przyznaje mu rabat. Natomiast, jeśli wypłaca mu bonus za np. promowanie towarów w gazetce sklepowej, wyeksponowanie towaru na półce to jest to premia o charakterze jakościowym, a mówiąc inaczej – wynagrodzenie za wykonaną usługę.

Zatem należy podkreślić, iż przypadku premii lojalnościowej - przyznanej za osiągnięcie określonej wielkości zakupów (w przedstawionej sytuacji po przekroczeniu pewnego limitu przepraw promowych, usługodawca gwarantuje niższą cenę), należy uznać, że Państwa kontrahent udzielił rabatu. Stanowisko takie potwierdza skład siedmiu sędziów NSA w uchwale z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 2/12. Ponadto Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 27 listopada 2012 r., nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT- 618 stwierdził, że: „wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.