Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę spółkę z o. o., której działalność polega na oddawaniu innym firmom na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu sprzętu do używania. W zawieranych umowach zawarty jest zapis, iż biorący sprzęt w posiadanie zobowiązani są zapłacić mi pewną sumę tytułem zabezpieczenia. W umowie nazywana jest ona kaucją gwarancyjną. Kwotę tę zwracam, jeśli po zakończeniu umowy, wszystko jest w porządku. Czy taka kaucja stanowi dla mojej spółki przychód?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Jeżeli kaucja p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.