Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , NIERUCHOMOŚCI

2 lutego 2015

Jednorazowa amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

199

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według stawki liniowej, prowadzę PKPiR, koszty księguję metodą uproszczoną. W wynajmowanym lokalu, planuję zamontować klimatyzator, którego część montowana będzie na zewnątrz budynku, a część wewnątrz pomieszczenia na ścianie. Montaż urządzenia zostanie przeprowadzony w taki sposób, aby możliwy był jego demontaż, wartość inwestycji przekroczy 3.500 zł netto. Czy mogę skorzystać z jednorazowej amortyzacji - pomocy de minimis, czy klimatyzator będzie odrębnym środkiem trwałym?

ODPOWIEDŹ

Tak, klimatyzator należy uznać za odrębny środek trwały i można dokonać jego jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

UZASADNIENIE

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że amortyzacji podlegają, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych (…) (art. 22a ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z przytoczoną regulacją w przepisach podatkowych oraz ustawie o rachunkowości z inwestycją w obcym środku trwałym mamy do czynienia gdy Czytelnik podejmie działania w stosunku do obcego środka trwałego, których celem będzie jego ulepszenie, tzn. działania będą polegały na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji i który to środek zostanie przez niego przyjęty do używania i jednocześnie wydatki na ulepszenie przekroczą w danym roku 3500 zł. Jak wskazał Czytelnik przewidywana wartość klimatyzatora przekroczy kwotę 3500 zł, stąd istnieje obowiązek ujęcia jego wartości w kosztach poprzez dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie wskazany klimatyzator będzie stanowił odrębny środek trwały, gdyż będzie istniała możliwość jego demontażu i ponownego montażu w nowym miejscu. Stąd nie możemy uznać go za trwale związanego z budynkiem i dokonywać jego amortyzacji zgodnie ze stawkami dotyczącymi nieruchomości. Dlatego też dla wskazanego urządzenia należy określić właściwą stawkę amortyzacji....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.