Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 czerwca 2015

Czy wypłacona przez firmę kwota poręczenia stanowi koszt uzyskania przychodu

254

Nasza firma prowadzi działalność m.in. w zakresie udzielania poręczenia dla podmiotów zaciągających kredyty od banków. Udzielanie poręczenia odbywa się na podstawie umowy zawieranej z bankami oraz umowy zawartej z podmiotem zaciągającym kredyt w banku w ramach, której nasza firma zobowiązuje się do zabezpieczenia udzielonego kredytu poprzez jego poręczenie udzielone bankowi, a podmiot biorący kredyt do zapłaty poręczycielowi należnego wynagrodzenia. W przypadku braku spłaty zaciągniętego kredytu i po wyczerpaniu przez bank procedury wobec tego podmiotu wynikającej z umowy współpracy bank, na rzecz którego udzielone zostało poręczenie przedstawia naszej firmie żądanie wypłaty kwoty poręczenia. Czy wypłacona przez naszą firmę kwota poręczenia stanowi koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.