Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

3 stycznia 2015

Czy wydatki na zakup garniturów i koszul stanowią koszty uzyskania przychodów

195

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. W związku z profilem działalności spotykam się z indywidualnymi klientami. W grudniu dokonałem nabycia 2 garniturów i koszul. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej ?

ODPOWIEDŹ

Wskazanych wydatków nie będzie Pan mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Zakupy te należą do kategorii kosztów o charakterze wydatków osobistych.UZASADNIENIE

Z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) wynika wprost, iż kosztami uzyskania przychodów są tylko takie koszty, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • zostały poniesione przez podatnika,

  • pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością,

  • ich poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

  • nie zostały wyłączone z kategorii kosztów podatkowych - art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem należy uznać, że dokonując analizy poszczególnych wydatków pod kątem zakwalifikowania ich do kosztów podatkowych, przedsiębiorca winien wziąć pod uwagę czy wskazane koszty są racjonalnie uzasadnione i zmierzają do uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe w przedstawionej sytuacji niezbędne jest ustalenie czy w przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, nabywająca  odzież, w tym garnitury i koszule ponosi koszty racjonalnie uzasadnione czy też koszty te mają charakter wydatków osobistych ?  

W interpretacji indywidualnej nr IPPB1/415-763/14-2/AM z dnia 7 sierpnia 2014 roku czytamy, że: „zakupy odzieży tj. garnituru, koszul, krawatów i obuwia pod kątem wykonywania działalności gospodarczej należy oceniać na ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.