Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY NIEPODATKOWE , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , OCHRONA ZDROWIA

11 maja 2018

Czy wydatek na endoprotezę stawu biodrowego jest kosztem podatkowym

217

Wydatek, związany ze sfinansowaniem operacji stawu biodrowego, jako wydatek osobisty, nie jest związany z pozarolniczą działalność gospodarcza i nie moży być uznany za koszt podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2018 roku nr 0115-KDIT3.4011.118.2018.2.PSZ

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. W związku z postępującą niepełnosprawnością ruchową, była ona zmuszona do poddania się operacji stawu biodrowego na własny koszt. Bez tej operacji Wnioskodawczyni nie byłaby w stanie się poruszać i wykonywać podstawowych czynności życiowych. Z uwagi na niezdolność do pracy nie byłaby również w stanie uzyskiwać przychodów.

Czy wydatki związane z operacją polegającą na wstawieniu endoprotezy stawu biodrowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Stanowisko Dyrektora

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek został poniesiony przez podatnika,

  • jest definitywny, a więc bezzwrotny,

  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

  • został właściwie udokumentowany,

  • nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.