Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

19 stycznia 2015

Częściowe wydanie towaru a dzień powstania przychodu

212

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy lub sprzedaży usługi, zbycia prawa majątkowego albo częściowego wykonania usługi nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 5 listopada 2014 roku nr IBPBI/1/415-1125/14/ESZ

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie internetowego sklepu wysyłkowego, zajmującego się sprzedażą urządzeń i sprzętu gastronomicznego. Wnioskodawczyni uczestniczy w przetargach publicznych, których celem jest dostawa towarów m.in. w oparciu o tzw. transakcje łańcuchowe. Zakres dostaw przetargowych realizuje poprzez zakup sprzętu i urządzeń od różnych dostawców w różnych terminach realizacji - co dokumentowane jest fakturami zakupu. Zasady fakturowania ujęte w specyfikacji przetargowej nakładają na Wnioskodawczynię obowiązek wystawienia jednej zbiorczej faktury sprzedaży, dokumentującej całość dostawy towarów. Dostawa towarów w drodze przetargu odbywa się m.in. w ten sposób, że jest ona dokonywana przez kilka podmiotów, w różnym czasie, za pośrednictwem firm kurierskich. Do przeniesienia praw własności dochodzi w momencie podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy Wnioskodawczynią, a Nabywcą po realizacji całości dostawy.

Czy w przypadku częściowego wydania towaru przychód podatkowy powstaje z dniem wydania towaru?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest określenie momentu powstania przychodu w związku z dostarczeniem klientowi części towaru. Podatnik powziął w wątpliwość, w który ze wskazanych w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, momentów winien rozpoznać uzyskanie przychodu.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzyjnie określają moment powstania przychodu z ww. źródła przychodów.

Z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.