Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Amortyzacja w działalności gospodarczej stanowi element planowania kosztów, cen oraz efektywności inwestycji. Jako składnik kosztowy wpływa na ostateczny efekt finansowy, a przez to również obciążenie podatkowe dochodu. Jest jednym z podstawowych składników kosztów działalności, który kreuje wysokość kosztów tej działalności. Zatem warto wiedzieć jakie są prawidłowe zasady rozliczania. 

1. Definicja amortyzacji 

Amortyzacja to sposób rozliczania w czasie, zużycia czy wykorzystania składników majątku przedsiębiorstwa (spółki), czyli:

POLECAMY

  • aktywów  trwałych  materialnych  (w  bilansie  występujących  jako  Rzeczowe  Aktywa Trwałe),

  • aktywów   trwałych   niematerialnych   (w   bilansie   występujących   jako   Wartości Niematerialne i Prawne).

Amortyzacja podatkowa jest jedn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.