Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

2 lutego 2015

Brak prawa do zwolnienia z opodatkowania nagrody przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

218

Nagroda otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie została przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym stąd nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 grudnia 2014 roku nr ILPB2/415-877/14-4/TR

Sytuacja Podatnika

Student Akademii Muzycznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, w 2013 r. złożył wniosek do Dziekanatu Wydziału o uzyskanie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej. Nagroda pochodzi z budżetu państwa oraz jest przyznawana na podstawie art. 7a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Czy jednorazowo otrzymana nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W przedmiotowej interpretacji Dyrektor nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wskazana nagroda korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po przeanalizowaniu przepisów Dyrektor uznał, że Student otrzymał nagrodę na mocy ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Mimo, iż minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może przyznawać nagrody w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra to jednak nie jest to nagroda przyznana na podstawie przepi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.