Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

30 marca 2015

Brak obowiązku podatkowego z nieodpłatnego przekazania wspólnikom środków do produkcji drobiu

192

Przekazanie wspólnikom zysku w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji drobiu, osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży produktów, dla których została utworzona, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz nadwyżki zysku pozostałej z dotacji otrzymanej z ARiMR po zaspokojeniu potrzeb administracyjnych, na rzecz członków grupy nie skutkuje pobieraniem z tego tytułu podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2015 roku nr IBPBII/2/415-1166/14/MM

Sytuacja Podatnika

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa jako grupa producentów rolnych na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 r.

Została ona utworzona przez 5 podmiotów (5 osób fizycznych), które prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – hodowla kurczaków brojlerów. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Spółka zamierza nieodpłatne przekazać wspólnikom zysk w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji, osiągnięty ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR. Przekazanie środków do produkcji dla członków nie będzie odbywało się na mocy uprzednio podjętej uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku. Przekazanie środków do produkcji będzie zaakceptowane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która wyrazi jedynie zgodę na takie przekazanie, nie będzie to uchwała o podziale zysku.

Sama czynności przekazania środków do produkcji będzie potwierdzona protokołem przekazania środków do produkcji, na podstawie którego grupa producentów rolnych przekaże swojemu wspólnikowi zakupione uprzednio środki do produkcji.

Czy przekazanie członkom Grupy zysku, osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków wyhodowanych przez wspólników (członków) i od nich zakupionych oraz z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji kurczaków, prowadzonej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej powołał sie na art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z którym osoby fiz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.