Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

12 sierpnia 2014

Zwrot poniesionych wydatków a przychód podatkowy

207

Zwrot wydatków na rachunek bankowy, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie stanowi przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 roku nr ITPB1/415-447/14/AD

Sytuacja Podatnika

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca współpracuje z amerykańską firmą z siedzibą w USA, w charakterze konsultanta ds. obsługi klientów na terenie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Współpraca ta odbywa się na podstawie stałej umowy, zgodnie z którą firma amerykańska wypłaca określone w umowie miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usługi oraz jest zobligowana do pokrycia określonych kosztów związanych z wykonaniem umowy przez Wnioskodawcę, takich jak: koszty podróży służbowych, zakupu biletów lotniczych, hoteli, koszty reprezentacji dotyczące spotkań z kontrahentami i pozostałych określonych w umowie. Do chwili obecnej wydatki te były pokrywane przez Wnioskodawcę kartą kredytową firmy amerykańskiej i nie ujmowane w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej. W przyszłości firma amerykańska planuje zmianę rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem usługi przez Wnioskodawcę w ten sposób, że wydatki te mają być opłacone przez Wnioskodawcę, a następnie zwracane na rachunek bankowy Wnioskodawcy w rozliczeniu miesięcznym.

Czy zwrot wydatków przez firmę amerykańską na rachunek bankowy Wnioskodawcy, nie zaliczonych przez Niego do kosztów uzyskania przychodu, będzie stanowił dla Niego przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.