Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

2 lutego 2015

Zwolnienie z zapłaty czynszu a wystawienie informacji PIT-8C

266

Przed Sądem Okręgowym zawarłem ugodę, według której zostałem zwolniony przez powoda (Gmina Miasta, w imieniu której działał Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) z zapłaty części należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (zaległość główna i odsetki). Moim zdaniem przyznana ulga nie stanowiła realnych korzyści majątkowych, gdyż mieszkanie, którego dotyczyło rzekome zadłużenie zostało oddane w najem w zamian za darowaną miastu działkę o powierzchni 1247 m2 oraz jako rekompensatę za szkody wyrządzone mojej rodzinie w wyniku zalań, remontów awaryjnych, itp. Przyczyną zwolnienia z obowiązku zapłaty czynszu był fakt, że przekazany do używania lokal był niezdatny do użytku, a MZBM jako właściciel tego lokalu nie dokonał właściwych napraw, które umożliwiałyby prawidłowe korzystanie z lokalu. Czy MZBM słusznie wystawił mi informację PIT-8C o wysokości przychodu?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Nie, MZBM...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.