Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21) , NIERUCHOMOŚCI

19 marca 2015

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania otrzymanego w następstwie spalenia budynku

193

O ile spalony budynek nie służył prowadzonej działalności to otrzymane odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2015 roku nr IBPBI/1/415-1468/14/ŚS

Sytuacja Podatnika

W okresie od 28 grudnia 2006 roku do 30 sierpnia 2012 roku Wnioskodawczyni prowadziła sezonowo działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Do działalności tej wykorzystywała budynek drewniany, który ujęty został w ewidencji środków trwałych. Był on amortyzowany do 30 sierpnia 2012 r. Z dniem likwidacji działalności budynek został wycofany z ewidencji środków trwałych. W dniu 7 września 2014 r. budynek spłonął doszczętnie. W okresie od dnia likwidacji działalności gospodarczej do dnia spalenia się budynku Wnioskodawczyni ponosiła stałe koszty utrzymania i zabezpieczenia tego budynku. Opłacała podatek od nieruchomości, czynsz dzierżawny za grunt pod budynkiem, opłatę stałą za energię, ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów. W dniu 27 października 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie.

  1. Czy przedmiotowe odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zauważył, że co do zasady, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia majątkowe, uzyskane w związku z tą działalnością, o ile ustawa nie włącza ich z tej kategorii.

Również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej a(rt. 14 ust. 2 pkt 12 updof).

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.