Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

2 lutego 2015

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego

191

Jestem przedsiębiorcą rozpoczynającym od 1 stycznia 2015 prowadzenie działalności gospodarczej. W terminie do 20 stycznia 2015 roku złożyłem do urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie moich dochodów podatkiem liniowym w wysokości 19%. Jednak już teraz chciałbym zmienić formę opodatkowania na opodatkowanie według skali? Kiedy i w jakiej formie mogę tego dokonać?

ODPOWIEDŹ

Nie, można w trakcie roku podatkowego zmienić formy opodatkowania. Podatnik do końca roku podatkowego musi rozliczać się z uzyskanego przychodu zgodnie z wybraną formą opodatkowania. 

UZASADNIENIE

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej można dokonać wyboru formy opodatkowania, jednak nie zawsze podatnik ma prawo do wyboru każdej z form. Jak wynika z przedstawionej sytuacji, w terminie do 20 stycznia 2015 roku złożył Pan oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, wybierając opodatkowanie w formie podatku liniowego. Zasady i termin w jakim należy złożyć wniosek o wyborze tej formy regulują przepisy art. 9a ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Można zauważyć, że gdyby wniosek taki nie został złożony lub został złożony po obowiązującym terminie nie stanowiłby podstawy do zastosowania opodatkowania w tej formie. Wówczas całość dochodów opodatkowana zostałaby według skali podatkowej, to jest zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiana formy opodatkowania, po terminie 20 stycznia danego roku lub nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – dla podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego , nie jest co do zasady możliwa. Nie można, po wskazanym terminie, złożyć już oświadczenia czy wniosku o zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na opodatkowanie według skali, tym samym w trakcie najbliższego roku należy rozliczać się według zadeklarowanej formy opodatkowania.

Wprawdzie istnieją sytuacje, w których traci się możliwość opodatkowania podatkiem liniowym, jednak jest to wyjątek od zasady ogólnej. Jeden z tych wyjątków określony jest w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego brzmieniem jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust.2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.