Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

14 września 2014

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem w trakcie roku podatkowego

176

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozliczam się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Kolega powiedział mi, że jeśli dokonam sprzedaży akumulatora (części motoryzacyjne) to „wypadnę z ryczałtu” z dniem dokonania tej sprzedaży. Jeżeli tak to dla czego i czy muszę gdzieś zgłosić rozpoczęcie sprzedaży części motoryzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

W przypadku sprzedaży akumulatora przeznaczonego dla pojazdu mechanicznego, z dniem jej dokonania nastąpi utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bowiem ustawa wyłącza z możliwości opodatkowania w takiej formie przychody osiągane z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami samochodowymi. Zgłoszenia rozpoczęcia sprzedaży należy dokonać w przypadku, gdy przedmiot prowadzonej działalności nie obejmuje takiego rodzaju wykonywanej działalności (właściwy kod PKD).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przy czym podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym mogą być osoby fizyczne, wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą lub świadczące usługi najmu (podnajmu,dzierżawy itp.), w tym także w formie spółki cywilnej. Prawo do skorzystania z takiej formy opodatkowania przysługuje podatnikom, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a w przypadku gdy już ją prowadzili w poprzednim roku, jeśli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro (w 2013 roku - 615.300 zł, natomiast w roku 2014 - 633.450 zł). Powyższy limit ma zastosowanie również w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.