Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , BUDOWNICTWO

3 lutego 2015

Ustalenie wartości początkowej budynku wielorodzinnego

228

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2014 roku nr IPTPB3/423-267/14-6/KC.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,,X” jest spółką komunalną, w której 100% udziałów posiada Gmina. W ramach swego majątku, Spółka jest właścicielem między innymi nieruchomości niezabudowanych w postaci dwóch działek zlokalizowanych na terenie miasta.Plan zabudowy przewiduje wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi oraz czterech lokali przeznaczonych pod wynajem jako usługowe. Spółka poniesie następujące nakłady inwestycyjne: przygotowanie terenu do budowy, doradztwo techniczne, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, opłaty za wydanie wypisu z rejestru gruntów, kserokopie map z projektowanymi sieciami, wybudowanie wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, wyposażenie budynku we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku (np. wanny, brodziki, sanitariaty, umywalki, ziewy kuchenne), wewnętrzny chodnik, schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych, opaska, parking z dojazdami, powierzchnia czynna biologicznie, wiata śmietnikowa oraz drzewa.

Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej budynku mieszkalnego w wysokości odpowiadającej kosztowi wytworzenia, w rozumieniu przepisów art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, wszystkich lokali wraz z wyposażeniem we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje i pierwsze wyposażenie tego budynku oraz obiekty pomocni- cze służące tylko temu budynkowi?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W tej interpretacji Dyrektor stwierdzić, że wskazane wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzoną przez Ni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.