Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

4 lutego 2015

Ustalenie miejsca opodatkowania dochodów uzyskanych w Szwajcarii

169

Na podstawie przepisów krajowych i umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Szwajcarią miejscem opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskanych w związku ze świadczeniem usług inżynierskich jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2014 roku nr IBPBI/1/415-1100/14/BK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym. Jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi głównie poza terytorium RP - w Irlandii, od marca 2014 oraz od kwietnia 2014 w Szwajcarii. Jednocześnie wykonuje dostawę towarów i usług na terytorium RP. Przedmiotem działalności w Irlandii i Szwajcarii jest świadczenie usług inżynierskich (projektowych) przez podatnika (wolny zawód, bez posiadania stałej placówki, zakładu) dla firmy (kontrahenta) z Irlandii. Usługa inżynierska wykonywana jest w fabryce leków w Szwajcarii i polega na osobistej asyście w biurze projektowym fabryki w Szwajcarii oraz dozorze systemu automatyki fabryki. Rozliczenie oraz zapłata odbywa się na podstawie wystawianych przez podatnika co miesiąc faktur dla kontrahenta w Irlandii za usługę wykonaną w Szwajcarii. Usługa wykonywana jest w fabryce w Szwajcarii lub zdalnie przez Internet z siedziby firmy podatnika w Polsce. Faktura za ww. usługę wystawiana jest na kontrahenta z Irlandii, a należność za fakturę wpływa od kontrahenta z Irlandii. Kontrahent z Irlandii jest firmą świadcząca usługi projektowe i inżynierskie dla koncernów farmaceutycznych na terenie Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Wnioskodawca szacuje, że w Polsce będzie przebywał w 2014 r. powyżej 183 dni, co zostanie udokumentowane delegacjami. Stałe miejsce zamieszkania, powiązania osobiste i gospodarcze - czyli centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika znajdują się w Polsce. Przebywając większą cześć roku w Polsce Wnioskodawca również prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP świadcząc usługi informatyczne, szkoleniowe oraz projektowe z branży automatyki. Całość swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów Wnioskodawca rozlicza w Polsce. Czy całość swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), opodatkowuję podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce? Ustalenie miejsca opodatkowania dochodów uzyskanych w Szwajcarii

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.