Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

2 lutego 2015

Usługi na rzecz byłego pracodawcy a ryczałt ewidencjonowany

166

Do końca maja 2014 roku byłem zatrudniony na umowę o pracę jako pracownik budowlany. Od czerwca 2014 roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, wykonując usługi tożsame z tymi, które wykonywałem w ramach stosunku pracy i rozliczam podatek ryczałtem ewidencjonowanym. Początkowo nie planowałem współpracy z byłym pracodawcą, jednak na początku tego roku wykonałem na jego rzecz usługę budowlaną. Czy w związku z tym utraciłem prawo do rozliczania działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

ODPOWIEDŹ

Nie, jako podmiot kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej, a nie rozpoczynający ją w danym roku podatkowym, nie traci Pan prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym przy sprzedaży usług na rzecz byłego pracodawcy.

UZASADNIENIE

Odpowiadając na powyższe pytanie należy rozróżnić działalność kontynuowaną w kolejnym roku podatkowym od działalności dopiero podjętej, gdyż m.in. tę okoliczność ustawodawca rozróżnił wprowadzając do ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ograniczenie opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.

Zapewne Pana wątpliwość wynika z regulacji zawartej w przepisie art. 8 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, który wyłącza z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatników  rozpoczynających  działalność  samodzielnie  lub w formie spółki, którzy przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres ich działalności gospodarczej. Wynika z tego, że ryczałt ewidencjonowany przysługuje tym podatnikom, którzy tuż po założeniu własnej działalności nie planują współpracy z byłym lub obecnym pracodawcą.

Wówczas mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7 tej ustawy, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Niemniej jednak, gdyby nawet podatnik nie planował początkowo współpracy z byłym pracodawcą, ale w roku podatkowym doszłoby do takiej sprzedaży, to wówczas, jak stanowi art. 8 ust. 2 wyżej cyt. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, traci on prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w danym roku podatkowym.

Jednocześnie od dnia utraty tego prawa, do końca roku podatkowego ma obowiązek:

  • prowadzić właściwe księgi i ewidencje podatkowe niezbędne do wyliczenia podstawy opodatkowania,

  • opłacać podatek dochodowy według skali podatkowej – 18% lub 32%.

W tej sytuacji podstawą do określenia podatku dochodowego według skali jest tylko dochód osiągnięty po utracie warunków uprawniających do ryczałtu. Przychody osiągnięte...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.