Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

9 stycznia 2015

Ujęcie w PKPiR kosztu przejazdu autostradami na podstawie paragonu

164

Paragony i inne dowody księgowe, o ile zawierają wszystkie dane o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, stanowią podstawę do dokonania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2014 roku nr IPTPB1/415-478/14-4/SJ

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego. W swojej działalności ponosi koszty przejazdów płatnymi autostradami, innymi drogami płatnymi oraz płatnych parkingów za granicą kraju. Wnioskodawca nie może otrzymać od właścicieli autostrad, dróg i parkingów imiennych faktur. Powyższe koszty dokumentowane są dowodami w postaci paragonów i innych dokumentów kasowych. Na odwrocie każdego dowodu Wnioskodawca dokonuje odpowiedniej adnotacji, zawierającej rodzaj zakupu, imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz łączy z dowodem wewnętrznym.

Czy koszty opłat za przejazdy płatnymi autostradami, innymi płatnym drogami oraz opłaty za parkingi za granicą kraju mogą być dokumentowane za pomocą zagranicznych paragonów lub innych zagranicznych dowodów kasowych bez oznaczenia imiennego, i czy mogą stanowić koszty działalności gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółowe warunki jakie musi spełniać dokument, aby mógł stanowić podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Stosownie do treści § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, tj. również inne dowody wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

  1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

  2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania opera...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.