Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

Pozycja

Stawka

Symbol KŚT

(grupa lub podgrupa, lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych

Powiązanie

z KRŚT

01

1,5

11

Budynki mieszkalne 

15,16

122

Lokale mieszkalne 

 

2,5

10 

Budynki niemieszkalne 

10,11,12

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej 

154

121

Lokale niemieszkalne 

 

4,5

102 

Podziemne garaże i zadaszone parkingi 

227

 

oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

293

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, 

200

 

 

zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

202

 

 

 

203

205 209 220 221 222

10

103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3  - trwale związane z gruntem 

125

109

Domki kempingowe, budynki zastępcze

169

 

- trwale związane z gruntem

198

010

Plantacje wikliny 

001

02

2,5

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, 

250

 

doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

251

 

 

253 254 255 259 293 297

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych 

256

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 

28

291

Wieże przeciwpożarowe 

291

225

Melioracje podstawowe 

01

226

Melioracje szczegółowe 

01

4,5

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 

2

10

211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 

651

221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów 

680

14

202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne 

507

20

200

Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżo maszty 

510

03

7

3

Kotły i maszyny energetyczne 

3

14

323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie 

323

324

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie 

324

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe 

325

326

Silniki powietrzne 

326

343

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie 

343

344

Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie 

344

349

Reaktory jądrowe 

349

04

7

431

431-0 filtry (prasy) błotniarki

431

450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) 

450

451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze) 

451

454

Piece do wypalania tunelowe 

454

475

Aparaty bębnowe 

475

477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 

477

10

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

4

14

41

Obrabiarki do metali 

40,41

44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 

44

46

Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) 

46

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0) 

47

18

449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych 

449

465

Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 

465

469

469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu 

469

474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne 

474

479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu 

479

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym 

481

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 

482

484 

484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego 

484

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,

 

 

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe 

 

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi 

490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne 

490

492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami 

492

493

Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 

493

20

434

434-01 maszyny do zamykania słoi 

434

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek 

465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego 

465

30

491

Zespoły komputerowe 

491

05

7

506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 

506

507

507-2 i 507-3 krystalizatory 

507

507-4 komory potne 

548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 

548

583

583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla 

583

583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego 

10

512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 

512

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 

513

 

514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni 

514

514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe 

514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni 

Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy 

 

 

514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze 

 

520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 

520

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe 

520-2 cyrkulaki 

520-3 szlifierki 

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia 

520-5 kombajny do robót przygotowawczych 

523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 

523

525

525-31 autoklawy 

525

529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 

529

529-81 do produkcji elementów z lastryko 

529-82 do produkcji sztucznego kamienia 

56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 

56

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM 

582

14

50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 

50

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie 

517

52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 

52

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 

53

54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne 

54

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej 

55

561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi 

561

 

568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48) 

568

 

57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 

57

59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 

59

18

505

505-1 piece prażalnicze fluidezyjne 

505

51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne 

51

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

58

20

506

506-3 odgazow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.