Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

4 czerwca 2015

Skutki podatkowe sprzedaży udziału w części lokalu mieszkalnym nabytego w spadku

184

Sprzedaż lokalu nabytego w spadku po małżonku, będzie podlegał opodatkowaniu, jeżeli sprzedaży tej dokona się w 5-letnim okresie liczonym od końca roku w którym podatnik nabył spadek.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2015 roku nr IBPBII/2/4511-261/15/MMa.

Sytuacja Podatnika

Od 1945 r. Wnioskodawca mieszka w mieszkaniu, które wykupił wraz z małżonkiem w 1990 r. Małżonek Wnioskodawcy zmarł w marcu 2012 r. a Wnioskodawca wspólnie z synem odziedziczyli po nim po 1/2 mieszkania każdy z nich. Wnioskodawca jest obecnie właścicielem całego mieszkania. Mieszkanie to po śmierci małżonka jest dla Wnioskodawcy nieodpowiednie, zostało już przez niego opuszczone i chce je w najbliższej przyszłości sprzedać. Obecnie Wnioskodawca mieszka w domu, który wybudował wspólnie z synem w 2013 r. na działce kupionej z małżonkiem w 2011 r. Wybudowany budynek pełni funkcje mieszkalno-usługowe.

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od zbycia nieruchomości a jeżeli taki podatek miałby zapłacić, to czy miałby prawo do odliczenia od wartości mieszkania kosztów jego zakupu oraz kosztów poniesionych na jego remonty?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, dla określenia jego skutków podatkowych, istotne jest ustalenie daty nabycia nieruchomości lub praw. W niniejszej sprawie istotna jest więc kwestia ustalenia, od której daty w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego należy liczyć 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego należy wyjaśnić, że skoro w dacie śmierci spadkodawcy, ustawowi spadkobiercy nabywają udział w nieruchomości (lub prawie) wchodzący do majątku spadkowego, to z tą datą należy utożsamiać datę nabycia tego udziału w nieruchomości (lub prawie).

Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę udziału w mieszkaniu, który został nabyty w 1990 r. nie będzie stanowiła dla niego źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Natomiast sprzedaż udziału nabytego w spadku po małżonku, jeżeli sprzedaży tej Wnioskodawca dokona przed 1 stycznia 2018 r. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na okoliczność, że pięcioletni termin upływa z datą 31 grudnia 2017 r. Przychód ze sprzedaży przypadający na ten udział będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Z przepisów wynika, że w przypadku uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w mieszka...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.