Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

28 grudnia 2014

Skutki podatkowe otrzymania w ramach likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych

273

Otrzymane w wyniku likwidacji SK składniki majątku, obejmujące wierzytelności, które były uprzednio zarachowane jako przychód należny oraz wierzytelności z tytułu kwot głównych udzielonych przez Spółkę pożyczek, wierzytelności, które nie były uprzednio zarachowane jako przychód należny, wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez SK oraz wierzytelności nie wynikające z udzielonych przez Spółkę pożyczek, np. wierzytelności nabyte, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.