Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

12 sierpnia 2014

Rozliczenie podatku dochodowego od nagród wypłaconych zawodnikom

221

Od nagród wypłaconych zawodnikom nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy, a jedynie istnieje obowiązek sporządzenia stosownej informacji o wysokości przychodów.

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 nr ITPB2/415-447/14/MU

Sytuacja Podatnika

Rada Miejska w dniu 30 sierpnia 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz o art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Na mocy powyższej uchwały w 2014 r. przyznano nagrody sportowe zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie. Nagrody przyznano 31 osobom w wysokości od 130 zł do 350 zł. Nagród jeszcze nie wypłacono.

Czy od nagród wypłaconych zawodnikom za wybitne osiągnięcia sportowe Wnioskodawca ma obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy oraz wystawienia tym osobom informacji PIT-8C?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stąd kwoty nagród za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymane przez zawodników, będą stanowiły przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.