Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Moje wynagrodzenie wypłacane jest w częściach na podstawie dwóch list płac. Z każdej listy odliczane są KUP z wynagrodzenia, co skutkuje tym, że przy rozliczeniu PIT trzeba je zwracać do US. Czy jest możliwe nie wyrażenie zgody przez pracownika na potrącanie KUP z każdej listy płac, a tylko z jednej? Mam jedną umowę o pracę z porozumieniem. Wynagrodzenie częściowo finansowane jest z funduszy unijnych, stąd dwie listy płac.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy zostały wskazane w art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie są określone na poziomie 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (podstawowe koszty uzyskania przychodów). Przepisy regulują również kwestię maksymalnej kwoty rocznej i nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Ustawa przewiduje tzw. podwyższone koszty i wynoszą one 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (podwyższone koszty uzyskania przychodów). W takiej sytuacji nie mogą one przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż miejsce zamieszkania nie jest tożsame z adresem zameldowania. To miejsce zamieszkania (miejsce, gdzie pracownik faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu), a nie miejsce, gdzie posiada on meldunek na pobyt stały bądź czasowy, decyduje o zastosowaniu podstawowych bądź podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Czynnikiem determinującym czy koszty uzyskania przychodu powinny być zastosowane decyduje fakt osiągnięcia przychodu pracowniczego w danym miesiącu.

Jeżeli więc pracownik przez cały miesiąc nie uzyskał żadnego przychodu pracowniczego, natomiast otrzymał tylko np. zasiłek chorobowy, opiekuńczy, zasiłek macierzyński bądź świadczenie rehabilitacyjne, nie potrąca się kosztów uzyskania przychodu przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli natomiast pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim cały miesiąc ale za jeden dzień otrzymał wynagrodzenie chorobowe, wypłacone ze środków pracodawcy - koszty uzyskania przychodów powinny być zastosowane.

W kwestii uwzględnienia podwójnych kosztów uzyskania przychodów Ministerstwo Finansów wypowiadało się już kilkukrotnie. W piśmie PB5/MC-033-50-736/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 29 kwietnia 2005 r. do Izby Skarbowej w Lublinie:

„Odpowiadając na pismo z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż aktualne pozostaje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 24 marca 1995 r. nr PO5/9-0261/95. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 l...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.