Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , BUDOWNICTWO

1 marca 2018

Rozliczenie podatkowe odpłatnej pomocy sąsiada przy budowie garażu

211

Sąsiad zadeklarował pomoc w budowaniu garażu. W tym celu sąsiedzi podpisali umowę zlecenia na wartość 800 zł. Budowa garażu ma prywatny charakter i nie dokonuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku na sąsiedzie, który chce wybudować sobie garaż ciąży obowiązek rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pomoc sąsiada w wybudowaniu ścian garażu oparta o umowę zlecenia nie będzie powodować po stronie budującego garaż nabycia statusu płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek rozliczenia podatku ciąży o stronie sąsiada (pomagającego). Może to uczynić na bieżąco, czyli wpłaci zaliczkę na PIT już w trakcie roku lub też wykaże podatek w zeznaniu rocznym.

UZASADNIENIE

W omawianym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której zawarta umowa cywilnoprawna nie dotyczy działalności gospodarczej po żadnej ze stron (u żadnego z sąsiadów). Rozliczając otrzymaną kwotę sąsiad udzielający pomocy odpłatnej może zachować się dwojako. Po pierwsze, ma możliwość uwzględnienia otrzymanej kwoty dopiero w zeznaniu rocznym (do 30 kwietnia roku następnego), po drugie, może rozliczyć kwotę w trakcie roku podatkowego poprzez wpłatę zaliczki na PIT.

Jak wskazuje się bowiem w treści art.44 ust.1c-1f u.p.d.o.f.:(1c) Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód podlegający opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w danym miesiącu pomniejszony o koszty uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6.

Przykład 1

Sąsiad, który pomógł wybudować ściany garażu otrzymał od sąsiada kwotę 800 zł. Może w takim przypadku wyliczyć za miesiąc, w którym otrzymał kwotę zaliczkę na PIT, przy czym ma prawo zastosować stawkę podatkową w wysokości 18 lub 32%. Jednocześnie występuje możliwość dla umowy zlecenia zastosowania kosztów w wysokości 20% lub też kosztów rzeczywiście poniesionych.

Ponadto jak wskazuje ust.1f art.44 ustawy: Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c … podatnik jest obowiązany wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego. Jeżeli więc pomagający...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.