Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

11 czerwca 2015

Rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym

224

Możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym na rzecz tegoż pracodawcy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/1/4511-93/15/ŚS.

Sytuacja Podatnika

Do 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce z o. o. W spółce tej Podatniczka pełnić będzie obecnie funkcję członka (wiceprezesa) zarządu na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywała wynagrodzenie. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której od 10 lutego 2015 r. świadczy usługi na rzecz spółki (byłego pracodawcy). Są to czynności polegające na zapewnieniu funkcjonowania spółki, tj. w szczególności świadczenie usług doradczych dotyczących przepływu środków finansowych w spółce, zapewnienie płynności finansowej w spółce, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia w spółce oraz funkcjonowania spółki pod kątem organizacyjnym. Zakres świadczonych usług nie będzie zbieżny z obowiązkami wynikającymi uprzednio z umowy o pracę.

Czy istnieje możliwość rozliczania dochodów z działalności gospodarczej przy zastosowaniu podatku liniowego, jeżeli przedmiot działalności wykonywanej na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywa się w jakimkolwiek zakresie z czynnościami świadczonymi uprzednio w ramach stosunku pracy?

Stanowisko Dyrektora

Z przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Mając po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.