Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprzedaje towary do podmiotu zagranicznego. Wystawiamy faktury, na których należność za towary wyrażana jest w złotych polskich, natomiast kupujący reguluje tę należność w walucie obcej, tj. EURO. Przeliczamy otrzymane kwoty w EURO, które wpływają na nasz rachunek walutowy po kursie banku i rozpoznajemy różnice kursowe z tytułu obrotów na rachunku walutowym zgodnie z przepisami art. 15 a ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy w takiej sytuacji może dojść do powstania (dodatnich bądź ujemnych) różnic kursowych lub innych przychodów podlegających opodatkowaniu ?

ODPOWIEDŹ

Powyższa sytuacja nie prowadzi do powstani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.