Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

3 czerwca 2014

Przychód z odpłatnego zbycia składników majątku

285

Otrzymanie środków pieniężnych, składników majątku w postaci akcji/udziałów lub wierzytelności w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną zgodnie z art. 14 ust.3 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidual...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.